فراخوان اعزام هیأت تجاری به کشورگر جستان

اسفند ۱۳۹۷

۱۴/۱۲/۹۷  لغایت  ۱۸/۱۲/۹۷

“گروه تخصصی مهام” با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان در نظر دارد در راستای دستیابی به بازارهای هدف صادراتی، نسبت به اعزام یک هیأت تجاری و بازاریابی متشکل از تجار و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اقدام نماید.

با عنایت به برنامه ریزی های انجام شده در جهت هر چه بهتر برگزار شدن این اعزام ، خواهشمند است حداکثر تا تاریخ ۹۷/۱۲/۵ نسبت به تکمیل فرم درخواست و پرداخت هزینه های ذکر شده در” فرم ثبت نام” اقدام مقتضی را مبذول فرمایید.

  • سازمان‌ها و گروه‌های دولتی و خصوصی در برنامه اعزام به گرجستان:

بخش دولتی:

  • وزارتخانه‌های اقتصاد، کشاورزی و دارائی
  • شهرداری، صندوق توسعه انرژی، نمایندگی تولیدکنندگان، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

بخش انجمن‌های بازرگانی:

  • انجمن‌های بازرگانی و صنایع، کارفرمایان، صنایع کوچک و کمیته ملی اتاق بازرگانی بین‌المللی، انجمن‌های کشاورزی گرجستان و انجمن بازرگانان آلمان

بخش بانکی:

  • بانک‌های TBC ، Liberty، Basis،VTB ، Ziraat، Halyk

سایر بخش‌ها:

  • بخش‌های علوم و دانشگاهی، آموزش، حوزه سلامت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل و…

حهت ثبت نام و حضور در  هیأت‌ اعزامی فرم زیر را تکمیل نموده و به دبیرخانه ارسال نمایید.

دانلود فراخوان و فرم ثبت نام