کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد لیسبون پرتغال

(ICBMM 2018) کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد ۴ الی ۶ مهر ماه ۱۳۹۷ پرتغال، لیسبون محل برگزاری: دانشگاه لیسبون درباره‌ی کنفرانس: توسعه سریع تکنولوژی مدرن نیاز به حمایت از مواد جدید دارد. مواد جدید همراه با اطلاعات و انرژی به عنوان سه ستون ادامه مطلب