نمایشگاه کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران، ایران

(CERAFAIR) نمایشگاه کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران  ۱۸ الی ۲۱ تیر ۱۳۹۷ تهران ، ایران محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه های تهران درباره ی نمایشگاه:  نمایشگاه کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران (CERAFAIR) محل گردهمایی صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ادامه مطلب

نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران، ایران

(K&B–S&P) نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران ۱۸ الی ۲۱ تیر ۱۳۹۷ تهران ، ایران محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های تهران درباره ی نمایشگاه: نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران (K&B–S&P) از ۱۸ ادامه مطلب