نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران، ایران

(K&B–S&P) نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران ۱۸ الی ۲۱ تیر ۱۳۹۷ تهران ، ایران محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های تهران درباره ی نمایشگاه: نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران (K&B–S&P) از ۱۸ ادامه مطلب