نمایشگاه گازهای صنعتی مسکو (Cryogen-Expo. Industrial Gases)

(Cryogen-Expo. Industrial Gases)
نمایشگاه گازهای صنعتی مسکو
تاریخ: ۰۸ الی ۱۰ آبان ۱۳۹۷   (۲۰۱۸   ۳۰october -01 November)
روسیه، شهر مسکو
محل برگزاری: مرکز نمایشگاهی مسکو (ZAO)
درباره‌‎ی نمایشگاه:

نمایشگاه گازهای صنعتی مسکو (Cryogen-Expo. Industrial Gases) بزرگترین و تخصصی ترین رویداد فناوری ها و تجهیزات دما پایین در جهان محسوب می شود. این رویداد به شایستگی در تقویم نمایشگاه های بین المللی قرار دارد و مورد توجه نمایندگان گروه های علمی، مهندسین، تولیدکنندگان تجهیزات سرما و گازهای صنعتی است. دوره پیشین آن با حضور ۶٠ شرکت در مساحت ٢۴٠٠ مترمربع برگزار گردید. بیش از ١٩٠٠ متخصص از آن بازدید کردند که ٩٨٪‏ متخصصان رشته های مختلف بودند و در میان ایشان نمایندگان شرکت های متالورژی، ساخت ماشین آلات و نفت و گاز، مؤسسات تحقیقاتی، صنایع شیمیایی، غذایی، پزشکی، هوافضا، هسته ای، حمل و نقل، کشتی سازی، راه آهن، صنایع انرژی، جوشکاری و الکترونیک حضور داشتند.

 

درباره نمایشگاه گازهای صنعتی مسکو (Cryogen-Expo. Industrial Gases)

بیشتر بدانید!

 

موضوعات نمایشگاه گازهای صنعتی مسکو ٢٠١٨: 
تجهیزات و فناوری های سرما (دما پایین):

 • شیرآلات و اتصالات
 • واحدهای جداسازی هوا
 • تجهیزات خلا
 • تجهیزات مبدل حرارتی
 • تجهیزات پمپ
 • تجهیزات کمپرسور
 • تأسیسات سرمایی
 • ابزارهای اندازه گیری
 • تجهیزات MicroCryo


زیست شناسی و طب سرمایی:

 • نگه داری سردخانه ای، فلاکس های دیوئر، Cryobank
 • فریزرهای مواد زیستی
 • وسائل سرمادرمانی
 • تجهیزات سرمادرمانی و اکسیژن درمانی
 • سوناهای انجمادی
 • ابزارهای سرمازایی برای طب زیبایی


گازهای صنعتی:

 • واحدهای تولید گاز صنعتی
 • فروش گازهای صنعتی: نیتروژن، اکسیژن، آرگون، هیدروژن، أستلین، هلیم، دی اکسید کربن
 • مخلوط های گازی
 • تصفیه گاز
 • گازهای نادر: نئون، کریپتون، زنون، رادون
 • تجهیزات Co٢
 • فناوری های هیدروژن
 • فناوری های هلیم
 • LPG، گاز همراه نفت
 • فناوری های LNG
 • تجهیزات ذخیره سازی، حمل و نقل و توزیع گازهای صنعتی و LNG 


فناوری های موجود در مکان پروژه

پروژه های کلید در دست 
گواهی ها و مقررات فنی

 

بازدیدکنندگان نمایشگاه تجهیزات سرما روسیه ٢٠١٨:

بازدیدکنندگان این رویداد نمایندگان شرکت ها و مؤسسات تحقیقاتی فعال در زمینه های زیر هستند:

 • متالورژی
 • ساخت ماشین آلات
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع غذایی
 • پزشکی
 • صنایع هوافضا
 • صنعت حمل و نقل
 • صنایع شیمیایی
 • الکترونیک
 • صنایع الکتروتکنیک
 • کشتی سازی
 • صنایع هسته ای
 • ساخت هواپیما
 • راه آهن
 • کشاورزی
 • انرژی
 • جوشکاری
 • صنایع نظامی

Leave a Comment