• مدارک هویتی (اصل گذرنامه + اصل و ترجمه شناسنامه + ۳ قطعه عکس ۴*۳).
  • مدارک مالی (تمکن مالی + گردش ۳ ماهه اخیر حساب + ضمانت بازگشت از سفر)
  • مدارک شغلی (اصل و ترجمه گواهی اشتغال به کار + بیمه/جواز کسب )