۸ دلیل عمده برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی:

۱- افزایش حجم مبادلات بازرگانی خارجی
۲- توسعه همکاری‌های اقتصادی
۳- افزایش سطح تولید
۴- ایجاد رقابت‌های سالم داخلی و بین‌المللی
۵- تبادل اطلاعات و دانش فنی
۶- انتقال تکنولوژی
۷- توسعه و گسترش ارتباطات بین المللی
۸- توسعه و گسترش صادرات کالا و خدمات