نمایشگاه بین المللی تجارت و فرآورده های گوشت و شیر 

(MercoAgro)
نمایشگاه بین المللی تجارت و پردازش گوشت و شیر 
۲۰ الی ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۷
برزیل، چپکو
محل برگزاری:  Parque de Exposições Tancredo Neves
درباره ی نمایشگاه: 

بخش های اصلی: مواد اولیه و مواد افزودنی، بسته بندی، اتوماسیون صنعتی، تدارکات، تجهیزات و لوازم، بهداشت، خدمات و غیره برای گوشت، شیر و محصولات لبنی
بخش های کسب و کار: کشاورزی، لبنیات، صنعت گوشت.

 

              

Leave a Comment