ورود به کشور مقصد،

 

استقبال فرودگاهی،

 

ترانسفر از فرودگاه به هتل و check-in هتل،

 

گشت آزاد مرکز شهر،

 

اقامت در هتل کشور مقصد،