• صرف صبحانه در هتل از ساعت ۰۶:۳۰ الی ۰۸:۳۰،
  • حرکت از هتل ساعت ۰۹:۳۰ ( ۰۰:۳۰ – +)،
  • بازدید از سالن های نمایشگاهی،
  • ملاقات از غرفه های انتخاب شده،
  • ساعت (۱۵:۰۰) بازگشت به هتل یا گشت آزاد شهری و بازدید از اماکن دیدنی.